CARING: Προλαμβάνουμε τη βία στα σχολικά περιβάλλοντα αμφισβητώντας κοινωνικά και έμφυλα στερεότυπα

Caring Logo

Η Terre des hommes Hellas- Γη των Ανθρώπων, ως οργάνωση παιδικής προστασίας έχει ως σταθερό στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών και των επαγγελματιών που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Στο πλαίσιο της αποστολής μας, ξεκινούμε την υλοποίηση του έργου CARING για δύο έτη, σε οκτώ σχολεία στην Αθήνα. Το διακρατικό έργο CARING έχει ως στόχο την κατανόηση, πρόληψη και μείωση της έμφυλης βίας μεταξύ νέων σε σχολικά περιβάλλοντα 4 χωρών: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία. Θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα υπάρχοντα κοινωνικά και έμφυλα στερεότυπα, η ομάδα έργου αποσκοπεί στην προώθηση θετικών πρακτικών σε σχολεία και κοινότητες.

Με τις δράσεις μας στην Ελλάδα, ενδυναμώνουμε τις σχολικές κοινότητές συνολικά, συμπεριλαμβάνοντας στοχευμένες δράσεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς.

 

Δράσεις

  1. Διερεύνηση αναγκών της σχολικής κοινότητας μέσω ποιοτικής έρευνας
  2. Ενδυνάμωση της κοινότητας εκπαιδευτικών. Η Terre des hommes Hellas θα διοργανώσει εκπαίδευση εκπαιδευτών (TοT), με στόχο οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν τη γνώση αυτή στο προσωπικό των σχολείων όπου εργάζονται. Στη συνέχεια η Terre des homme Hellas θα συνεχίσει να έχει υποστηρικτικό ρόλο, μέσω της διοργάνωσης συνεδριών υποστήριξης με το εκπαιδευμένο προσωπικό σε κάθε σχολείο.
  3. Εκπαίδευση και ενδυνάμωση μαθητών/τριών ηλικίας 13-18 ετών, οι οποίοι/ες θα προωθήσουν θετικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια, θα οργανωθούν ομαδικές δραστηριότητες σε κάθε σχολείο έτσι ώστε η μαθητική κοινότητα να αναπτύξει και να οργανώσει τις δικές της παρεμβάσεις/πρωτοβουλίες που στοχεύουν τους γονείς ή τους δασκάλους, τους συνομηλίκους τους και την τοπική κοινότητα.
  4. Συναντήσεις με γονείς όπου θα ενημερώνονται για  στα θέματα της βίας κατά των παιδιών στο σχολείο, της έμφυλης βίας και των επιβλαβών κοινωνικών αντιλήψεων φύλου. Οι γονείς θα ενημερώνονται για τις δραστηριότητες στο σχολείο και θα εξετάζουν πώς μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στην καταπολέμηση και την πρόληψη της βίας. 
  5. Διάδοση αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Βραχυπρόθεσμα, νέοι και σχολικό προσωπικό θα κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα φύλου και την κλίμακα της σχολικής βίας συμμετέχοντας στην αρχική διερεύνηση αναγκών. Στη συνέχεια, και με βάση την προσαρμοσμένη μεθοδολογία, σχολικοί διευκολυντές θα εκπαιδεύσουν μέλη του προσωπικού και της διεύθυνσης του σχολείου.
  • Μακροπρόθεσμα, οι επαγγελματίες θα έχουν αποκτήσει καλύτερη κατανόηση σχετικά με τις διαστάσεις της έμφυλης βίας και θα έχουν εφοδιαστεί με γνώσεις για την αναγνώρισή της καθώς και δεξιότητες πρόληψης, διαμεσολάβησης και καταπολέμησής της. Θα τους δοθεί επίσης η δυνατότητα να προάγουν συστηματικά την ισότητα των φύλων και τη μη-διάκριση σε θεσμικό επίπεδο.

 

Παρακολουθείστε τα νέα του CARING στη σελίδα του έργου: https://tdh.gr/el/caring-amfisbitontas-koinonikes-kai-emfyles-antilipseis-me-stoho-ti-meiosi-tis-bias-kata-ton

Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του έργου στο σύνδεσμο: https://childhub.org/el/child-protection-webinars/ekpaideytika-programmata-gia-tin-prolipsi-tis-emfylis-bias-meso-tis-antimetopisis-ton-stereotypon-webinar

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Κανάρη, Συντονιστή Προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας, στο george.kanaris@tdh.org.

Το πρόγραμμα CARING συντονίζεται από την Terre des hommes (Tdh) Ρουμανίας σε συνεργασία με την Tdh Ουγγαρίας, Tdh Ελλάδος, Brave Phone Κροατίας, Institute of Social Activities and Practices (SAPI) και Association Roditeli Βουλγαρίας.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Citizens, Equality, Rights and Values Programme). Διάρκεια προγράμματος: Μάϊος 2023 – Απρίλιος 2025.