Το έργο μας

children

Κάθε χρόνο, χιλιάδες παιδιά και γονείς ωφελούνται από τις υπηρεσίες της Terre des hommes στην Ελλάδα, στους ακόλουθους τομείς: