Διαφάνεια - Πολιτικές Οργάνωσης

Browse or search our documents to show the transparency of TDH Greece.
Policy on Gender and Diversity
2024
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τη δέσμευση της Tdh Hellas για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αποδοχή της διαφορετικότητας, παρέχοντας λεπτομέρειες για τις πολιτικές και τις πρακτικές που εξασφαλίζουν ένα συμπεριληπτικό και σεβαστό περιβάλλον για όλα τα άτομα.
Child Safeguarding Policy
2024
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τη δέσμευση της Tdh Hellas για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βλάβης, παρέχοντας λεπτομέρειες για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την ασφάλεια και την ευημερία όλων των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας
Policy on Protection from Sexual Abuse and Exploitation
2024
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τη δέσμευση της Tdh Hellas για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, παρέχοντας λεπτομέρειες για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την προστασία των ωφελούμενων και του προσωπικού.
Κώδικας Δεοντολογίας Tdh
2024
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τα ηθικά πρωτόκολλα και τις προσδοκίες συμπεριφοράς για όλα τα μέλη της Tdh Hellas, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, τον σεβασμό και την υπευθυνότητα σε όλες μας τις δράσεις.
Anti Fraud and Corruption Policy Cover
2024
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Tdh Hellas για την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της απάτης και της διαφθοράς εντός της οργάνωσης.