ChildHub

Το Childhub είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα για επαγγελματίες παιδικής προστασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για έναν κόμβο (hub) που προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και προσφέρει ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Βοηθά επίσης στην ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με την προστασία των παιδιών.

childhub
30,000
ειδήσεις και δημοσιεύσεις πάνω στην παιδική προστασία
10,000
επισκέπτες κάθε μήνα
2,500
επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν στην παιδική προστασία

Το Childhub είναι μια ψηφιακή κοινότητα φορέων παιδικής προστασίας, που έχουν αναλάβει την κοινή δέσμευση να αλλάξουν τη ζωή των πιο ευάλωτων παιδιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με πρωτοβουλία της Terre des hommes (Tdh) και των συνεργατών της, από το 2015 το ChildHub ενδυναμώνει και φέρνει κοντά επαγγελματίες με στόχο να μάθουν, να υποστηρίξουν να συνεργαστούν και να επιτύχουν μαζί περισσότερα από όσα θα μπορούσαν μόνοι τους. Αναπτύσσει το δυναμικό χιλιάδων επαγγελματιών παιδικής προστασίας παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες, περιεχόμενο και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν θετικές αλλαγές για τα παιδιά.

Στόχος του ChildHub είναι να ενισχύσει τη συνεργασία και την καινοτομία στον αγώνα κατά της κακοποίησης παιδιών, της εμπορίας και της εκμετάλλευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ένα διαδραστικό και καινοτόμο περιφερειακό δίκτυο για επαγγελματίες που ολοένα αυξάνεται με χιλιάδες νέες εγγραφές και οργανώνεται σε τρεις τομείς: διαχείριση γνώσης, ανάπτυξη ικανοτήτων και εκπροσώπηση ευάλωτων ομάδων (advocacy).

Aνταλλαγή γνώσεων για την παιδική προστασία

Το Childhub προσφέρει στους επαγγελματίες παιδικής προστασίας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνέδρια και εργαστήρια, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες, να λάβουν εκπαίδευση και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εργαλειών. Η διαδικτυακή πλατφόρμα της κοινότητας είναι διαθέσιμη σε οκτώ γλώσσες και είναι ανοιχτή σε κοινωνικούς λειτουργούς, υπευθύνους επιβολής του νόμου, επαγγελματίες υγείας και δικαιοσύνης, εκπαιδευτικούς, καθώς και φοιτητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στην πλατφόρμα, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες έγγραφα και δημοσιεύσεις, να ζητούν εξειδικευμένες συμβουλές ή να συνδέονται με συναδέλφους.

Bελτιώνοντας την παιδική προστασία στην πράξη

Η Ακαδημία ChildHub προσφέρει πολλά δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για την προστασία των παιδιών, τη δικαιοσύνη και για τα παιδιά που μεταναστεύουν. Τα τακτικά διαδικτυακά σεμινάρια μας συγκεντρώνουν εκατοντάδες άτομα κάθε χρόνο. Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συνεργασία για τον Τερματισμό της Βίας κατά των Παιδιών, το ChildHub αναπτύσσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο γύρω από το θέμα και εκπαιδεύει έμπειρους εκπαιδευτές από δέκα χώρες, οι οποίοι θα προωθήσουν περαιτέρω τις επτά στρατηγικές για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών.

Επιρροή σε υπευθύνους χάραξης πολιτικής με στόχο την επίτευξη θετικών αλλαγών

Το ChildHub κινητοποιεί επαγγελματίες και αρμόδιους φορείς για να υποστηρίξουν και να ασκήσουν πιέσεις για καλύτερες πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της παιδικής προστασίας. Συμβάλλουμε στον διάλογο για την περιφερειακή πολιτική μέσω περιφερειακών διασκέψεων και εθνικών ανακοινώσεων, για παράδειγμα, σχετικά με τον αντίκτυπο της αποκέντρωσης στις κοινωνικές υπηρεσίες ή την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι εθνικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο advocacy οδήγησαν στην ανάπτυξη νομοθετικών προτάσεων που έλαβαν υποστήριξη από ειδικούς και αρχές.

Κατά τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του, το Chilhub είχε θετικό αντίκτυπο στις ζωές περισσότερων από 500.000 παιδιών και των οικογενειών τους. Το Childhub συνεχίζει να αναπτύσσει τις προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες του εργατικού δυναμικού της παιδικής προστασίας και να υποστηρίζει την περιφερειακή συνεργασία και τη μάθηση.

 

 

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα ChildHub είναι μια περιφερειακή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Austrian Development Cooperation, το Oak Foundation και την Terre des hommes.

Austrian Development Cooperation, Oak Foundation și Terre des hommes Foundation

Related news and publications

Τα ενημερωτικά φυλλάδια δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος CARING. Περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την αναγνώριση και την διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας στα σχολεία. Στόχος του προγράμματος η κατανόηση, η πρόληψη και η μείωση έμφυλης βιας…
Η Πολιτική Διασφάλισης του Παιδιού της Γης των ανθρώπων (Τerre des hommes) επιβεβαιώνει και ενισχύει τη δέσμευσή μας ως οργάνωσης για την ασφάλεια των παιδιών και την προστασία τους από κάθε μορφή βλάβης και κακοποίησης. Πρόκειται για ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την Terre des hommes και…
Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του COVID-19 και την αύξηση της βίας και της αστάθειας σε πολλές χώρες το 2021, το προσωπικό μας έκανε έκανε τα αδύνατα δυνατά για να προστατέψει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Δύο εκατομμύρια παιδιά και μέλη των κοινοτήτων στις οποίες ζουν έλαβαν άμεση…