Οι συνεργάτες μας

partners and donors Tdh

Η δράση μας στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και στη βελτίωση των συστημάτων παιδικής προστασίας είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια των συνεργατών και των δωρητών μας, τους οποίους ευχαριστούμε για τη στήριξή τους.

 

Iδρύματα - Οργανώσεις - Φορείς

Eυχαριστούμε τα εξής ιδρύματα, οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς  και φορείς: 

 • Child Circle
 • Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού (CRC) στη Σερβία
 • Defence for Children, Ολλανδία
 • Ινστιτούτο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Πρακτικών (SAPI) στη Βουλγαρία
 • European Forum of Restorative Justice (EFRJ)
 • Restorative Justice Netherlands
 • International Rescue Committee Hellas (IRC) 
 • Δήμος Μιλάνο
 • Δήμος Αθηναίων
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
 • Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
 • Eλληνίδα Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • EPIM
 • PICUM
 • MISSING CHILDREN EUROPE
Οργανώσεις
Δωρητές

Eυχαριστούμε τους δωρητές μας για τη στήριξή τους, χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα στην Ελλάδα. 

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αlta Mane Foundation
 • Medicor
 • Direct Relief
 • UNICEF
 • Swiss Solidarity