Διαφάνεια - Ετήσιες Εκθέσεις

Browse or search our documents to show the transparency of TDH Greece.
Annual Report 2023
2023
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της Tdh Hellas για το έτος 2023.
Ετήσια έκθεση 2022
2022
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της Tdh Hellas για το έτος 2022.
Ετήσια έκθεση 2021
2021
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της Tdh Hellas για το έτος 2021.
Ετήσια έκθεση 2020
2020
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της Tdh Hellas για το έτος 2020.
Ετήσια έκθεση 2019
2019
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της Tdh Hellas για το έτος 2019.