15 οργανώσεις απευθύνουν επιστολή για το άσυλο

άσυλο

Ενόψει της υποχρεωτικής επανεξέτασης του χαρακτηρισμού ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» από τη Διοίκηση εντός του Νοεμβρίου, 15 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών απευθύνουν επιστολή τους προς την Υπηρεσία Ασύλου, τους Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία καταρρίπτει τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης χώρας» για πρόσφυγες, τον οποίο έχει θεσπίσει η Ελλάδα μέσω της ΚΥΑ 42799/2021 περί εθνικού καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών και βάσει του οποίου έχει απορρίψει πάνω από 7.000 αιτήσεις ασύλου πολιτών Συρίας, Αφγανιστάν, Σομαλίας, Πακιστάν και Μπανγκλαντές ως απαράδεκτες.

Στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει εκτενή αναφορά στην αδυναμία πρόσβασης των προσφύγων σε διεθνή προστασία, σε παραβιάσεις της αρχής της μη επαναπροώθησης και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κράτηση, καθώς και στην ευρύτερη ολίσθηση του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Οι οργανώσεις στην επιστολή τους ζητούν: 

  1. Την άμεση κατάργηση της ΚΥΑ 42799/2021 περί εθνικού καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών, όπως τροποποιηθήκε από την ΚΥΑ 458568/2021 και ισχύει.
  2. Τη δημοσίευση των εκδοθεισών και επικείμενων εισηγήσεων του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με τον χαρακτηρισμό ασφαλών τρίτων χωρών, οι οποίες, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είναι διαθέσιμες στους αιτούντες άσυλο που υπάγονται στον εθνικό κατάλογο.
  3. Την παύση της απόρριψης αίτησεων ασύλου ως απαραδέκτων κατ’εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας».

Διαβάστε την επιστολή σε επισύναψη στο τέλος αυτού του άρθρου

Την επιστολή υπογράφουν οι οργανώσεις:

ΑΡΣΙΣ – Οργάνωση Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών, Δίκτυο Συμβουλίου της Ευρώπης

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

ECHO100Plus

Equal Rights Beyond Borders

Fenix – Humanitarian Legal Aid

HIAS Ελλάδος

HumanRights360

International Rescue Committee

Legal Centre Lesvos

Refugee Legal Support (RLS)

Safe Passage International

Terre des hommes Hellas