Ανακοίνωση Tdh Hellas για την υπόθεση στον Κολωνό

Annouchment

Η οργάνωση Terre des hommes Hellas υποδέχεται με ικανοποίηση την καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για την υπόθεση στον Κολωνό. Ωστόσο, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά θύματα εγκληματικών πράξεων. 

Η Παναγιώτα Κανελλοπούλου, συντονίστρια Προγραμμάτων Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, σημειώνει: 

Στην συγκεκριμένη υπόθεση παρατηρήθηκαν παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/29 (EU Victims’ Rights Directive), καθώς διέρρευσαν προσωπικά στοιχεία για την ανήλικη σε αντίθεση με τις διατάξεις περί προστασίας των θυμάτων. Επίσης, ο τρόπος λήψης των καταθέσεων στην αστυνομία αντίκειται στο πνεύμα των σχετικών νομικών διατάξεων, όπως του νόμου 4478/2017. 

Με βάση την εμπειρία μας στον τομέα της παιδικής προστασίας και φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης, συμπεραίνουμε ότι αυτές οι παραβάσεις οφείλονται σε διαχρονικά συστημικά προβλήματα που έχουν τελικά και ουσιαστική επίδραση στην ανάπτυξη και την ψυχική υγεία του παιδιού. Για αυτόν τον λόγο, υπενθυμίζουμε τις προτάσεις μας: 

  • Πλήρης Εφαρμογή του Νόμου 4478/2017: Απαιτείται η πλήρης εφαρμογή του νόμου για την προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. 

  • Σαφής Ανάθεση Ευθύνης για Δικανικές Συνεντεύξεις: Απαιτείται απόφαση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον φορέα που θα διενεργεί τις δικανικές συνεντεύξεις των παιδιών-θυμάτων και παιδιών-μαρτύρων με εμπιστευτικότητα, φροντίδα και σεβασμό προς αυτά. 

  • Αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου για Δικανικές Συνεντεύξεις: Πρέπει να αναθεωρηθεί το ισχύον πρωτόκολλο για να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των παιδιών κατά τις συνεντεύξεις. 

  • Ασφάλεια Δεδομένων: Τα δεδομένα από δικανικές συνεντεύξεις πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια.. 

  • Ενίσχυση των Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας: Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εκτιμήσεις από διεπιστημονικές ομάδες και να παρέχουν ενεργή υποστήριξη στα παιδιά-θύματα.” 

Η Terre des hommes Hellas παραμένει αφοσιωμένη στην προστασία των παιδιών και θα συνεχίσει να πιέζει για βελτιώσεις στο σύστημα παιδικής προστασίας της χώρας και για μια αληθινά φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη.