"Ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά στον αθλητισμό": Εγχειρίδιο εκπαίδευσης εκπαιδευτή

Αυτό το εγχειρίδιο, που συντάχθηκε από την Terre des hommes και ολοκληρώθηκε το 2021, απευθύνεται σε υπαλλήλους αθλητικών συλλόγων και κατασκηνώσεων και στοχεύει στην προώθηση διαδικασιών προστασίας (σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών) σε αθλητικά και ψυχαγωγικά περιβάλλοντα. 

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Keeping Children Safe in Sport", που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC 2014-2020) και συντονίζεται από την οργάνωσηTerre des hommes Romania, σε συνεργασία με Terre des hommes Ελλάδας και Terre des hommes Ουγγαρίας. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Date published
Author
Τerre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
Number of pages
94