Τι πρέπει να γνωρίζω για την σχολική έμφυλη βία;

Download

Το ενημερωτικό φυλλάδιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος CARING.

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την αναγνώριση και την διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας στα σχολεία.

Στόχος του προγράμματος η κατανόηση, η πρόληψη και η μείωση έμφυλης βιας μεταξύ νέων σε σχολικά περιβάλλοντα μέσα από παρεμβάσεις και εργαστήρια που απευθύνονται σε γονείς, καθηγητριες/τες και μαθήτριες/τες. 

Το έργο συντονίζεται από την Terre des hommes (Tdh) Ρουμανίας σε συνεργασία με την Tdh Ουγγαρίας, Tdh Ελλάδος, Brave Phone Κροατίας, Institute of Social Activities and Practices (SAPI) και Association Roditeli Βουλγαρίας.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Citizens, Equality, Rights and Values Programme). Διάρκεια προγράμματος: Μάϊος 2023 – Απρίλιος 2025.

 

Date published