Δήλωση 29 οργανώσεων: Ναι στην αποϊδρυματοποίηση

αποΪδρυματοποίηση

29 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ανάμεσά τους και η Terre des hommes Hellas, τόνισαν σε ανακοίνωσή τους στον Τύπο την ανάγκη ενός θεσμικού πλαισίου που να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας, την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και την ολιστική μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας προς όφελος των παιδιών. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η ανάγκη αυτή βασίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αποϊδρυματοποίηση, την επιστημονική κοινότητα σύσσωμη, καθώς και την Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα, παρά τις διακηρυγμένες προθέσεις της Πολιτείας, παραμένει μια από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που δε διαθέτει ισχυρό ενιαίο θεσμικό πλαίσιο παιδικής προστασίας.

Οι οργανώσεις επισήμαναν την ανάγκη οι φορείς Πρόνοιας να λειτουργούν με έλεγχο και προδιαγραφές και το κράτος να μεταβεί σταδιακά από τις δομές κλειστού τύπου σε εναλλακτικού, οικογενειακού τύπου μοντέλα φροντίδας .

Μέχρι σήμερα, οι δομές παιδικής προστασίας στην Ελλάδα λειτουργούσαν χωρίς έλεγχο, χωρίς πιστοποίηση που να βασίζεται σε ποιοτικές προδιαγραφές παροχής φροντίδας και υπηρεσιών και χωρίς τα ελάχιστα μέτρα υποχρεωτικής εφαρμογής σωστής λειτουργίας. Όπως δείχνουν οι έρευνες, πλέον του 75% των ιδρυμάτων και των δομών κλειστού τύπου λειτουργεί χωρίς ποιοτικές, παιδαγωγικές ή άλλες προδιαγραφές. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου που να διασφαλίζει τις απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές σε εθνικό επίπεδο, για όλα τα ιδρύματα - ιδιωτικά, δημόσια και εκκλησιαστικά.

Βρείτε παρακάτω σε επισύναψη και κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση Τύπου των οργανώσεων. 

Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα του ΣΚΑΪ κάνοντας κλικ εδώ