Ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς: Η Terre des hommes Hellas δημιουργεί ασφαλή σχολικά περιβάλλοντα.

teachers holding certificates

Η Terre des hommes Hellas διεξήγαγε πρόσφατα μια κατάρτιση εκπαιδευτών (Training of Trainers - ToT) στην Αθήνα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 3 Δεκεμβρίου 2023 και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πρόληψη, τη διαμεσολάβηση και την αντιμετώπιση της σχολικής έμφυλης βίας (SRGBV).

Το ToT, που διεξήχθη στα ελληνικά και διοργανώθηκε από την Terre des hommes Hellas, συγκέντρωσε 21 εκπαιδευτικούς από 8 σχολεία στην Αθήνα. Η εκπαίδευση συντονίστηκε από την Ελευθερία Αραβίδου, Συντονίστρια  Ψυχοκοινωνικών Προγραμμάτων, και τον Γιώργο Κανάρη, Συντονιστή Προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας.

H εκπαίδευση σχεδιάστηκε όχι μόνο για να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς αλλά και για να επεκτείνει περαιτέρω τον αντίκτυπό τους. Ο απώτερος στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτικοί αυτοί ώστε να αναλάβουν έναν κρίσιμο ρόλο πέρα από τις τάξεις τους. Είναι πλέον προετοιμασμένοι να εκπαιδεύσουν το σχολικό προσωπικό και τη διοίκηση στα αντίστοιχα σχολικά περιβάλλοντα. Μεταδίδοντας γνώσεις και δεξιότητες, αυτοί οι εκπαιδευτικοί προωθoύν ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς χώρους για κάθε παιδί.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με το φύλο και τις κοινωνικές του διαστάσεις.
  • Κατανόηση και αναγνώριση των διαστάσεων της έμφυλης βίας.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πρόληψη, τη διαμεσολάβηση και την αντιμετώπιση της σχολικής έμφυλης βίας (SRGBV)
  • Αναγνώριση διαφόρων μορφών παιδικής κακοποίησης συμπεριλαμβανομένης της SRGBV.
  • Κατανόηση του ρόλου των εκπαιδευτικών στη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων για τα παιδιά.
  • Ο αναστοχασμός σχετικά με τη διαχείριση των αποκαλύψεων που σχετίζονται με περιστατικά SRGBV.
  • Η εκμάθηση βασικών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και η αποτελεσματική εφαρμογή τους

Κατά την εκπαίδευση αξιοποιήθηκε ποικιλία εργαλείων, όπως φυλλάδια, παρουσιάσεις, βίντεο, φύλλα δραστηριοτήτων, ερωτηματολόγια, μελέτες περιπτώσεων και πηγές τόσο από το ελληνικό όσο και από το διεθνές πλαίσιο. Αξιοποιώντας τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν βιωματικές, συμμετοχικές, διαδραστικές και περιελάμβαναν brainstorming, ανοιχτή συζήτηση, ατομική και ομαδική εργασία και ενεργητική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά σε ασκήσεις και ζωηρές συζητήσεις. Προέκυψαν ιδέες για την αντιμετώπιση της SRGBV με δημιουργικά μέσα, και διεξήχθη εκτενής συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των γονέων στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας στα σχολεία.

Προκλήσεις

Παρά την επιτυχία, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ένα κρίσιμο κενό - την έλλειψη σαφών θεσμικών πρωτοκόλλων κατά την αντιμετώπιση της SRGBV. Επιπλέον, αναφέρθηκε πως οι εκπαιδευτικοί εκτίθενται συχνά σε προκλήσεις και απειλές όταν αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν να παρέμβουν σε περιστατικά. Οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν, επίσης, με τα σχόλιά τους κάποιες ανησυχητικές τάσεις στα ελληνικά σχολεία:

1.         Αύξηση της βίας μέσα στα σχολεία.

2.         Aυξημένη ομοφοβία που οδηγεί σε λεκτική και σωματική βία.

3.         Ερωτήματα σχετικά με τον εντοπισμό των έμφυλων πτυχών της σχολικής βίας, ιδίως σε περιπτώσεις εκφοβισμού.

Σχόλια των εκπαιδευτικών

Τα σχόλια από τους εκπαιδευτικούς τόνισαν τον πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, που τους ενδυναμώνει στους ρόλους τους και ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας. Τα κύρια «μαθήματα» που πήραν από την εκπαίδευση περιλάμβαναν την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών βίας λόγω φύλου και τις εκτιμήσεις όταν οι μαθητές αποκαλύπτουν σοβαρά ζητήματα.

Η Terre des hommes Hellas παραμένει προσηλωμένη στην ευαισθητοποίηση, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την προώθηση περιβαλλόντων που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία κάθε παιδιού. Αμφισβητώντας τα στερεότυπα, αντιμετωπίζοντας τα κενά και ακούγοντας τις φωνές των εκπαιδευτικών, η οργάνωση συνεχίζει να εργάζεται για ένα μέλλον χωρίς βία στα σχολεία.

Η ToT πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου CARING. Το CARING συντονίζεται από την Terre des hommes (Tdh) Ρουμανίας σε συνεργασία με την Tdh Ουγγαρίας, την Tdh Hellas, το Brave Phone Κροατίας, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Πρακτικών (SAPI) και την Ένωση Roditeli Βουλγαρίας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Citizens, Equality, Rights and Values Programme).