Ετήσια έκθεση 2022

Η περασμένη χρονιά ήταν μια σημαντική περίοδος για την Terre des hommes Hellas (Tdh Hellas). Το 2022 φτάσαμε στον 8ο χρόνο παρουσίας μας στην Ελλάδα ως κίνημα Tdh και στον 6ο χρόνο από την ίδρυση της Tdh Hellas ως εθνικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Γιορτάζουμε τα επιτεύγματά μας και μαθαίνουμε από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως οργανισμός.
Το 2022, η Tdh Hellas υποστήριξε οικογένειες που μεταναστεύουν και συνέχισε το καινοτόμο έργο τηςσχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την παιδική προστασία. Αναπτύξαμε δημιουργικές μεθοδολογίες μέσα σε ένα ισχυρό πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (MHPSS). Επιπλέον, ενισχύσαμε τη φωνή των παιδιών στα στάδια σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων μας, μέσω συζητήσεων σε ομάδες εστίασης και τη σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών Παιδιών (CABs).
Μάθετε περισσότερα για το έργο μας το 2022, διαβάζοντας την ετήσια έκθεση.

Date published
Number of pages
16