Η επιστροφή στην τάξη μετά τις διακοπές δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά

Press Realease

📢 Κοινό Δελτίο Τύπου: 

Η Terre des hommes Hellas, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network– CRAN), εκφράζει έντονους προβληματισμούς σχετικά με τα πρόσφατα μέτρα που θεσπίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying).

Στο κοινό Δελτίο Τύπου, καλούμε το Υπουργείο να επανεξετάσει τα κατασταλτικά αυτά μέτρα και να προχωρήσει σε διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις παιδικής προστασίας. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και παιδοκεντρικών πολιτικών που θα προστατεύουν τα δικαιώματα και την ασφάλεια των παιδιών.