Μια Ολιστική Εκπαιδευτική Μέθοδος για Παιδιά

To σεμινάριο "Ολιστική Εκπαιδευτική Μέθοδος για παιδιά" είναι προϊόν συνεργασίας της οργάνωσης παιδικής προστασίας Terre des hommes Hellas με την International Rescue Committee Hellas, και τους Δήμους του Μιλάνου και της Αθήνας.

Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος REEC (Reinforce Educators, Empower Children) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες που εμπλέκονται στο χώρο της Παιδικής Προστασίας. Το σεμινάριο συνοδεύεται από σχετικό υλικό που δίνεται στις εκπαιδεύσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων, σχετικά με τις στρατηγικές και μεθόδους που προωθούν την ψυχοκοινωνική μάθηση των παιδιών ώστε να δημιουργήσουν ολιστικά περιβάλλοντα ευημερίας που θα προωθούν τη μάθηση και θα λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στις δυσμενείς παιδικές εμπειρίες

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι εξής:

  • Η κατανόηση της σημασία της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης. 
  • Η κατανόησης των εννοιών του «ενήλικου βλέμματος» και του «σωματικού εαυτού» στα παιδιά 
  • Η ενημέρωση σχετικά με τη «Γλυκιά Βία» και τον αντίκτυπο αυτής στα παιδιά 
  • Η κατανόηση της επιρροής των Δυσμενών Παιδικών Εμπειριών και οι τρόποι αντιμετώπισης τους 
  • Η διευρεύνηση της σημασίας των συναισθημάτων που δημιουργούνται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
  • Η διευρεύνηση της μεθόδου της Ενσυνειδητότητας ως στρατηγική ρύθμισης συναισθημάτων και προώθησης της ευημερίας στα παιδιά και στους ίδιους 

To REEC (Reinforce Educators, Empower Children) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που στοχεύει στην προστασία των παιδιών από την κακοποίηση, στην Ελλάδα και την Ιταλία. Πρόκειται για μια παρέμβαση προστασίας που ενισχύει τις υπάρχουσες ικανότητες των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις ικανότητες των επαγγελματιών παιδικής προστασίας, ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να παρέχουν υπηρεσίες ανταπόκρισης σε παιδιά που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν δυσμενείς εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία (Adverse Childhood Εxperiences; ACEs). To πρόγραμμα συντονίζεται από την Terre des hommes Hellas και υλοποιείται σε συνεργασία με την International Rescue Committee Hellas (IRC) και το Δήμο του Μιλάνου υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 

Το REEC συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε το ηχογραφημένο σεμινάριο εδώ και κατεβάστε σε επισυνάψεις παραπάνω συνοδευτικά υλικά και χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω ενίσχυση της εκπαίδευσης

 

Date published
Author
International Rescue Committee/ REEC
Editor
Tdh Hellas/ REEC