Νέο εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για την ασφάλεια των παιδιών από την κακοποίηση

Με ένα νέο εγχειρίδιο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος REEC, οι οργανώσεις Terre des hommes Hellas, International Rescue Committee και ο Δήμος του Μιλάνoυ στοχεύουν να εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με μια σειρά εργαλείων προσαρμοσμένων ηλικιακά με τα οποία θα μπορούν να χτίζουν δραστηριότητες για παιδιά από 4 έως 11 ετών που εγγυώνται τη γνώση των δικαιωμάτων τους και τρόπους αυτοπροστασίας τους από την κακομεταχείριση.

Η παιδική κακομεταχείριση είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις μορφές κακοποίησης και παραμέλησης που μπορεί να προκληθούν σε ένα παιδί, δηλαδή όλες τις μορφές σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης. Η κακομεταχείριση των παιδιών είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί και πολλές χώρες εξακολουθούν να μην διαθέτουν αξιόπιστα και ενοποιημένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που είναι θύματα βίας. Ο Π.Ο.Υ αναφέρει
(2020)  ότι σχεδόν 3 στα 4 παιδιά ηλικίας 2-4 ετών υφίστανται τακτικά σωματική τιμωρία ή/και ψυχολογική βία που ασκείται από τους γονείς και τους φροντιστές τους, ενώ αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει ότι 1 στις 5 γυναίκες και 1 στους 13 άνδρες έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδιά. Όπως δείχνουν οι έρευνες, τα περισσότερα παιδιά πέφτουν θύματα βίας στα πλαίσια όπου μεγαλώνουν, μαθαίνουν και παίζουν, και οι δράστες είναι συνήθως μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και της ευρύτερης οικογένειας και της κοινότητάς τους.
Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έρχονται καθημερινά σε επαφή με παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους μαθητές τους και αναπτύσσουν από κοινού με τους μαθητές τους δημιουργικά πλαίσια μάθησης και ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, εφόσον εκπαιδευτούν, μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, μέσω της ενδυνάμωσης και της υποστήριξης της ενεργού
συμμετοχής των παιδιών στην αυτοπροστασία τους και στη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων για τα παιδιά. 

Το Εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στο τέλος αυτού του άρθρου  παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια σειρά δραστηριοτήτων κατάλληλων για την ηλικία που μπορούν να εφαρμοστούν σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών, για να διασφαλιστεί ότι θα έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους, των μέσων άσκησης των δικαιωμάτων τους, των μηχανισμών προστασίας για να προστατευθούν και πώς να έχουν πρόσβαση σε αυτούς.

Το Εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου REEC (Reinforce Educators, Empower Children), σε συνεργασία με την IRC και το Δήμο του Μιλάνου, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το πρότζεκτ REEC συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Date published
Author
Terre des hommes Hellas
Number of pages
58