Πολιτική και διαδικασίες προστασίας για τα παιδιά στον αθλητισμό

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις πολιτικές και διαδικασίες προστασίας και προστασίας για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών στον αθλητισμό. Το έγγραφο συντάχθηκε από την οργάνωση παιδικής προστασίας Terre des hommes και οι πληροφορίες επιλέχθηκαν και προσαρμόστηκαν στα πρότυπα προστασίας της UEFA, του International Coalition Keeping Children Safe, των Διεθνών Προτύπων Προστασίας στον Αθλητισμό, της Βρετανικής Γυμναστικής και συντονίστηκαν με τη νομοθεσία στις χώρες εφαρμογής του προγράμματος. Εξηγεί λεπτομερώς την ιδέα της προστασίας, τα είδη και τα σημάδια της παιδικής κακοποίησης, τη σωστή στάση σε σχέση με ένα παιδί θύμα κακοποίησης και υποδεικνύει επίσης απλά μέτρα που μπορούν να αποτρέψουν καταστάσεις κακοποίησης.

Κατά τη σύνταξη του εγγράφου, ήταν απαραίτητη η υποστήριξη των εταίρων του έργου - της Εθνικής Αρχής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, των Παιδιών και των Υιοθεσιών (ANDPDCA), της Ρουμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της Ρουμανικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

 Το εγχειρίδιο συντάχθηκε ως μέρος του ευρωπαϊκού έργου "Keeping Children Safe in Sport", που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC 2014-2020) και συντονίζεται από την Terre des hommes Romania, σε συνεργασία με την Terre des hommes Ηellas και Terre des hommes Ουγγαρίας. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
 

Date published
Author
Τerre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
Number of pages
94