Πολιτισμική και Συγκυριακή Προσαρμογή της Μεθοδολογίας "Problem Management Plus" για Αφγανούς Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα

Η μεθοδολογία PM+ αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα κενά στην παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών (PSS) σε ευάλωτους νέους, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που βιώνουν συναισθηματική δυσφορία. Σχεδιασμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή η μεθοδολογία εισάγει μια διαδικασία υποστήριξης από ομοτίμους (peer support) από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει προσφυγικό ή παρόμοιο πολιτισμικό υπόβαθρο. Οι συνεδρίες PM+ επικεντρώνονται σε τεχνικές ενδυνάμωσης και αυτοδιαχείρισης ανακούφισης από το άγχος και συχνά στοχεύουν στην οικογένεια/τα άτομα που περιβάλλουν το παιδί ή τον νέο που έχει ανάγκη.

Αυτή η Αναφορά Πλαισίου (Contextualisation Report) περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την προσαρμογή του PM+  για τη χρήση του σε νέους και ενήλικες (άνω των 16 ετών) Αφγανούς πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σε όλη την Ελλάδα. Παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων για την προσαρμογή της παρέμβασης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την παράδοση PM+ σε αυτό το περιβάλλον, και τροποποιήσεις στο εγχειρίδιο παρέμβασης που πρέπει να γίνουν από διερμηνέα Dari.

Για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Παρέμβασης της Μεθοδολογίας PM+ στα Αγγλικά, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Παρέμβασης της Μεθοδολογίας PM+ στα Φαρσί, κάντε κλικ εδώ

 

 

 

 

 

Date published
Author
Καμίλα Περέρα και Μιχαήλ Λάβδας
Editor
Tdh Hellas
Number of pages
21