"Πολύχρωμες Ασπίδες: Ασφάλεια παιδιών στον αθλητισμό": Πακέτο εργαλειών

Το υλικό αυτό, που ολοκληρώθηκε το 2021, απευθύνεται σε εργαζόμενους αθλητικών συλλόγων και κατασκηνώσεων και στοχεύει στην προώθηση διαδικασιών προστασίας (σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και την παραμέληση) σε περιβάλλοντα άθλησης και αναψυχής.

Το υλικό συντάχθηκε ως μέρος του ευρωπαϊκού έργου "Keeping Children Safe in Sport", που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC 2014-2020) και συντονίζεται από την οργάνωση παιδικής προστασίας Terre des hommes Romania, σε συνεργασία με Terre des hommes Ελλάδας και Terre des hommes Ουγγαρίας. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
 

Date published
Author
Τerre des hommes Romania, Terre des hommes Hellas
Number of pages
166