"Πολύχρωμες Ασπίδες": Ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση νέων διαμεσολαβητών σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στον αθλητισμό

Οι Πολύχρωμες Ασπίδες είναι ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση των νέων διαμεσολαβητών για την ασφάλεια των παιδιών στον αθλητισμό. Απευθύνεται σε υπαλλήλους αθλητικών συλλόγων και κατασκηνώσεων και στοχεύει στην προώθηση διαδικασιών προστασίας (για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών) σε αθλητικά και ψυχαγωγικά περιβάλλοντα.

 To εργαλείο παρήχθη το 2021 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Keeping Children Safe in Sport», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC 2014-2020) και συντονίζεται από την Terre Foundation des hommes Romania, σε συνεργασία με την Terre des hommes Ηellas και την Terre des hommes Ουγγαρίας. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
 

Date published
Author
Τerre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
Editor
Terre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
Number of pages
87