Πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης για παιδιά που έρχονται σε επαφή με το νόμο, στην Ελλάδα και την Ολλανδία

Download

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη για την εκτίμηση των αναγκών σχετικά με τα παιδιά και την αποκαταστατική δικαιοσύνη, στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προέκυψαν από βιβλιογραφική έρευνα αλλά και συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται- μεταξύ άλλων- δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, αξιωματικοί επιτήρησης, αστυνομικοί, διαμεσολαβητές, άτομα που εργάζονται στον τομέα της παιδικής προστασίας, και εργαζόμενοι/ες σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και στις δύο χώρες. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα.

Η έκθεση αποτελεί προϊόν του έργου i-RESTORE 2.0, το οποίο διευθύνεται από την Terre des hommes Romania σε συνεργασία με την Terre des hommes Regional Hub στην Ουγγαρία, την Terre des hommes στην Ελλάδα, το European Forum for Restorative Justice (Βέλγιο), την Restorative Justice Netherlands, HALT (Ολλανδία) και το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εσθονία). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί αποκλειστική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Date published
Author
Annemieke Wolthuis και Ιωάννα Στεντούμη
Number of pages
47