Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια διατακτικών Super Market

PROSFORA

Η   ΜΚΟ Terre des hommes Hellas, ζητά συνεργασία με αλυσίδα Super Market για την προμήθεια Διατακτικών/ Voucher που θα διανεμηθούν σε δικαιούχους, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, για περίοδο 6 μηνών στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου ανθρωπιστικού Προγράμματος. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14 Νοεμβρίου, 4μμ.


• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια των Διατακτικών είναι 130.000,00 Ευρώ και η περίοδος υλοποίησης του έργου λήγει στις 30 Απριλίου 2023.
• Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη 150 οικογενειών με τη διανομή διατακτικών μηνιαίως για 7 μήνες σύμφωνα με την επίσημη κλίμακα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
• Ο συμβεβλημένος προμηθευτής θα πρέπει να μας παρέχει όλες τις διατακτικές σε Voucher χαμηλής αξίας (5 και 10 ευρώ) ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρές αγορές.
•Τα παρεχόμενα Voucher δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αγορά αλκοολούχων ποτών
• Τα παρεχόμενα Voucher δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αγορά Ηλεκτρονικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ