Στο κατώφλι για μια παιδοκεντρική δικαιοσύνη: Πρωτοπόρα εργαλεία για επαγγελματίες

Με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και την προσφορά πρακτικής υποστήριξης, το πρόγραμμα FOCUS της Terre des hommes και των εταίρων της δημιούργησε μια αποκλειστική εκπαιδευτική πλατφόρμα για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε ποινικές διαδικασίες. Είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρουμανικά και Σερβικά). 

Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ψηφιακό μάθημα (e-learnincourse) με θέμα τις διεπιστημονικές αξιολογήσεις αναγκών, καθώς και όλα τα εργαλεία και τα υλικά που χρειάζεται κανείς για να εφαρμόσει και να συστηματοποιήσει τη χρήση των διεπιστημονικών ατομικών αξιολογήσεων, ξεκινώντας με τα Πρότυπα FOCUS

Τα Πρότυπα FOCUS αντιπροσωπεύουν τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία για τη βελτίωση της ανάπτυξης και της εφαρμογής εθνικών διαδικασιών και πρακτικών ατομικής αξιολόγησης. Παρέχουν κατευθυντήριες αρχές για τη διενέργεια ατομικών αξιολογήσεων για παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες. Έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτα και προσαρμόσιμα στο τοπικό πλαίσιο και να βοηθούν στην πρακτική πρόοδο, αντί να παρέχουν αφηρημένη καθοδήγηση. Η χρήση τους υποστηρίζεται από το Eργαλείο Αυτοαξιολόγησης FOCUS που βοηθά τους φορείς να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα συστήματα και τις πρακτικές τους σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα.

Χρησιμοποιώντας τα Πρότυπα ως καθοδηγητικό φως, η ομάδα FOCUS παρήγαγε επίσης και έκανε διαθέσιμα στην πλατφόρμα:

  • Τον Πίνακα αναφοράς για την Πρόοδο του προγράμματος FOCUS για μια περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και για τον εντοπισμό των βραχυπρόθεσμων και πιο μακροπρόθεσμων αναγκών για βελτίωση
  • Το Εργαλείο Πιλοτικού Σχεδιασμού με το οποίο μπορεί κανείς να εντοπίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες για τη βελτίωση των ατομικών διαδικασιών αξιολόγησης, ανάλογα με τις ευκαιρίες και τους πόρους
  • Το Εργαλείο Χαρτογράφησης FOCUS που βοηθά τους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν την υπάρχουσα κατάσταση στην ανάπτυξη των ατομικών αξιολογήσεων
  • Μια επισκόπηση στα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι εφαρμόσιμα στις πρακτικές ατομικής αξιολόγησης ;όπου καταχωρίζονται και περιγράφονται σημαντικά πρότυπα και άρθρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Αυτά τα υλικά παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του καταληκτικού συνεδρίου του προγράμματος FOCUS, στο οποίο συμμετείχαν 187 επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Οι παρευρισκόμενοι άκουσαν τους ηγέτες του κλάδου και τους νεαρούς συνηγόρους (advocates) των Παιδικών Συμβουλευτικών Επιτροπών του FOCUS και συμμετείχαν ενεργά σε μια γόνιμη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Το πρόγραμμα FOCUS συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας, Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2020–2021). Συντονίζεται από την Terre des hommes στην Ευρώπη και υλοποιείται σε συνεργασία με την Child Circle, το Child Rights Centre, την Defense for Children The Netherlands και τη SAPI. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών να εργαστούν με διεπιστημονικό τρόπο σε ατομικές αξιολογήσεις των αναγκών των παιδιών που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες.

Date published
Author
Τerre des hommes and partners