Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για τον Εθνικό Μηχανισμό Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Annouchment

Διαβάστε το σχόλιο της Terre des hommes Hellas στη δημόσια πλατφόρμα για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

“Ως Terre des hommes Hellas, οργάνωση παιδικής προστασίας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2016, καλωσορίζουμε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας -Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Από την πλευρά μας επισημαίνουμε την αναγκαιότητα συμπερίληψης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλα τα στάδια σύνθεσης και διεργασιών του Εθνικού Μηχανισμού και προτείνουμε να προστεθεί το στοιχείο “ιστ. κατ΄ελάχιστον δύο (2) εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία οι οποίοι θα επιλέγονται εκ περιτροπής από τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παράλληλα τονίζουμε την ανάγκη και την υποχρέωση συμπερίληψης παιδιών σε όλα τα στάδια διεργασιών του Μηχανισμού όπως προβλέπεται από το Άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992) το οποίο προβλέπει την ακρόαση και την συμμετοχή του παιδιού στη ληψη αποφασεων που το αφορούν. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος 2 που θα προβλέπει τη δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής παιδιών τα οποία θα έχουν ενεργή συμμετοχή στην αξιολόγηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης καθώς αποτελούν τα υποκείμενα των σχετικών νόμων.

Υπενθυμίζουμε πως για την εξασφάλιση του βελτίστου συμφέροντος του παιδιού πρέπει οι αποφάσεις για τα παιδιά να λαμβάνονται μαζί με τα παιδιά.”

Η Terre des Hommes Hellas συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν την παιδική προστασία στην Ελλάδα.

Βρείτε τον σύνδεσμο για το σχόλιο ΕΔΩ