Αύξηση της έμφυλης βίας στα Σχολεία: Ανησυχητικές διαπιστώσεις από το Πρόγραμμα CARING

Δελτίο Τύπου

Η Terre des hommes Ελλάδας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος CARING για το σχολικό έτος 2023-2024 σε 8 σχολεία του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στην πρόληψη της βίας στα σχολεία, ανέδειξε ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την έμφυλη βία και τα κοινωνικά και έμφυλα στερεότυπα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκπαιδεύτηκαν 21 εκπαιδευτές, 135 εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, και περίπου 40 γονείς συμμετείχαν σε ομάδες ενημέρωσης. Επιπλέον, οι μαθητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και βιωματικές δραστηριότητες. Τα αρχικά συμπεράσματα έδειξαν αύξηση της έμφυλης βίας, του ομοφοβικού εκφοβισμού και του διαδικτυακού εκφοβισμού. Η Terre des hommes προτείνει έγκαιρη ενημέρωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των περιστατικών.

Το πρόγραμμα CARING συντονίζεται από την Terre des hommes (Tdh) Ρουμανίας σε συνεργασία με την Tdh Ουγγαρίας, Tdh Ελλάδος, Brave Phone Κροατίας, Institute of Social Activities and Practices (SAPI) και Association Roditeli Βουλγαρίας.