Έκθεση: "Χρειάζεται να γίνει καλύτερα: Βαθμολογώντας τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων"

Στην έκθεσή τους αυτή, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), η Save the Children και η Terre des hommes Hellas/Tdh εξέτασαν επίσημα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για να μετρήσουν την απόδοση της κυβέρνησης σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Πραγματοποίησαν επίσης 13 εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις με συνολικά 53 παιδιά από 12 διαφορετικές χώρες, στις προσφυγικές δομές Ριτσώνας και Λαγκαδικίων, στο Διαπολιτισμικό Κέντρο «Πυξίδα» του Ε.Ε.Ε., στο Κέντρο Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο «Φιλοξένειο» του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις με γονείς, επαγγελματίες, ανθρωπιστικούς φορείς και φορείς όπως η UNICEF και ο Διαμεσολαβητής.

Η έκθεση αναλύει έξι βασικούς δείκτες – α) την εγγραφή, β) τη φοίτηση, γ) την πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, δ) τη μεταφορά στα σχολεία, ε) την επαρκή στελέχωση και τον έγκαιρο προγραμματισμό και στ) τη δράση για τον τερματισμό της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας στην τοπική κοινότητα – που  έχουν αναγνωριστεί ως βασικά εμπόδια. Για καθένα από αυτά, η κυβέρνηση έλαβε έναν βαθμό που κυμαίνεται από την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της (Α) έως την επιδείνωση της κατάστασης από πέρυσι (Αποτυχία).

Οι τρεις οργανώσεις εντάσσουν αυτή την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης τους ως το Δίκτυο Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αποτελείται από περισσότερες από είκοσι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μαζί παρακολουθούν τα θέματα που αφορούν στα παιδιά που μετακινούνται και παρεμβαίνουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, όπως ορίζονται στην Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών.

© Greek Council for Refugees (GCR), Save the Children International (SCI) και Terre des hommes Hellas (Tdh), Ιούλιος 2022 

Date published
Author
Ελένη Πασιά (ΕΣΠ), Μελίνα Σπαθάρη (Tdh) και Ντάνιελ Γκόρεβαν (StC)
Number of pages
26