Ένας πολύτιμος οδηγός αυτοπροστασίας των παιδιών από την κακοποίηση

Στη σειρά "εργαλειών" προστασίας των παιδιών από την κακοποίηση σε περιβάλλοντα άθλησης και ψυχαγωγίας, έρχεται τώρα να προστεθεί και ένας Οδηγός που απευθύνεται στα ίδια τα παιδιά!

H Οργάνωση Terre des hommes Ηellas δημοσίευσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια σειρά από εργαλεία  σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών από την κακοποίηση σε περιβάλλοντα άθλησης και ψυχαγωγίας. Τα υλικά αυτά απευθύνονταν σε υπαλλήλους αθλητικών συλλόγων και παιδικών κατασκηνώσεων με στόχο να εξηγήσει και να προωθήσει τις διαδικασίες προστασίας για την ασφάλεια των παιδιών σε αθλητικά και ψυχαγωγικά περιβάλλοντα. Τώρα, σ'αυτή τη σειρά έρχεται να προστεθεί κι ένα άλλο, εξίσου πολύτιμο εργαλείο, ένας οδηγός αυτοπροστασίας που απευθύνεται στα ίδια τα παιδιά. Ο οδηγός είναι ειδικά προσαρμοσμένος στην παιδική αντίληψη, και με εύληπτο τρόπο γνωρίζει στα παιδιά τα δικαιώματά τους, τι σημαίνει κακοποίηση (σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική, παραμέληση), τι πρέπει να κάνουν αν νιώσουν κίνδυνο κ.ά. κατά την άθληση ή την ψυχαγωγία τους και άλλα. 

Κατεβάστε τον Οδηγό από την επισύναψη παρακάτω. 

O Οδηγός αυτός συντάχθηκε το 2021 ως μέρος του ευρωπαϊκού έργου «Keeping Children Safe in Sport», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC 2014-2020) και συντονίζεται από την Terre des hommes στη Ρουμανία, σε συνεργασία με την Terre des hommes στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Το περιεχόμενό τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Γνωρίστε περισσότερα για το πρόγραμμα Keeping Children Safe in Sports εδώ

Date published
Author
Terre des hommes
Number of pages
29