Οι εκπαιδευτικοί τάσσονται στη μάχη κατά της παιδικής κακοποίησης

εκπαιδευτικοί

Με μεγάλη χαρά δημοσιεύουμε σήμερα το βίντεο που έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαιδευτικών της Terre des hommes Hellas στη Θεσσαλονίκη, για τη σημασία και το ρόλο τους στην παιδική προστασία.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαιδευτικών στο πρόγραμμά μας REEC (Reinforce Educators Empower Children), μέσα από συναντήσεις και σεμινάρια έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε, να μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες για την επαγγελματική τους δράση, να παράσχουν επανατροφοδότηση για τις δραστηριότητες του έργου, συνδιαμορφώνοντας την πορεία αυτού και προβάλλοντας τις ανάγκες, όπως προκύπτουν και μέσα από το ρόλο τους. Επίσης, να έρθουν σε επαφή με άλλους συναδέλφους τους και να αναπτύξουν δεξιότητες σημαντικές για το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών. 

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος REEC, ένα διακρατικό πρόγραμμα που στοχεύει στην προστασία των παιδιών από την κακοποίηση, στην Ελλάδα και την Ιταλία. Το REEC είναι μια παρέμβαση προστασίας που ενισχύει τις υπάρχουσες ικανότητες των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις ικανότητες των επαγγελματιών παιδικής προστασίας, ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να παρέχουν υπηρεσίες ανταπόκρισης σε παιδιά που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν δυσμενείς εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία (Adverse Childhood Εxperiences; ACEs).

Συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, εδώ