Το πρόγραμμα "Reinforce Educators - Empower Children (REEC)"

To REEC είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που στοχεύει στην προστασία των παιδιών από την κακοποίηση, στην Ελλάδα και την Ιταλία. Πρόκειται για μια παρέμβαση προστασίας που ενισχύει τις υπάρχουσες ικανότητες των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις ικανότητες των επαγγελματιών παιδικής προστασίας, ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να παρέχουν υπηρεσίες ανταπόκρισης σε παιδιά που βιώνουν ή κινδυνεύουν να βιώσουν δυσμενείς εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία (Adverse Childhood Εxperiences; ACEs).

REEC

Κύριος στόχος:

Η Terre des hommes Hellas (Tdh) συνεργάζεται με την International Rescue Committee Hellas (IRC) και τους Δήμους του Μιλάνου και της Αθήνας, ώστε να παρέχουν σε παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προστασία από κάθε μορφή κακοποίησης καθώς και να προώθησουν την ευνοϊκή ανάπτυξή τους μέσα σε ένα προστατευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνεται απο την σύμπραξη σχολείων, γονέων/ κηδεμόνων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας στην κοινότητα.

Δραστηριότητες:

 • Βασική έρευνα για την καλύτερη κατανόηση των γνώσεων, των στάσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των επαγγελματιών παιδικής προστασίας. Χρήση των πορισμάτων για τον σχεδιασμό του έργου (βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις με βασικούς πληροφοριοδότες / ομάδες εστιασμένης συζήτησης με εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά)
 • Ανάπτυξη μιας νέας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας & εργαλειοθήκης για εκπαιδευτικούς μέσω της προσαρμογής δύο δοκιμασμένων μεθοδολογιών: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Healing Classroom / Social Emotional Learning («Θεραπευτική Τάξη / Κοινωνική & Συναισθηματική Μάθηση») της IRC και το Movement Games & Sports («Κίνηση, Παιχνίδια και Αθλήματα») της Tdh.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επαγγελματιών παιδικής προστασίας στην Ελλάδα και στην Ιταλία

1ος κύκλος εκπαίδευσης:

 • Εκπαίδευση στη διασφάλιση παιδιού και την παιδική προστασία (ομάδα στόχος: εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση στην παιδική προστασία (ομάδα στόχος: επαγγελματίες παιδικής προστασίας) •
 • Δραστηριότητες αυτοπροστασίας για παιδιά (ομάδα στόχος: εκπαιδευτικοί)

2ος κύκλος εκπαίδευσης:

 • Νέα μεθοδολογία - Healing Classrooms / Social Emotional Learning and Movements, Games and Sports (στόχος: εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Καθοδηγητική Υποστήριξη σε εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς
 • Διαδικτυακά σεμινάρια

Ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Εκπαίδευση: Εκπρόσωποι από αρμόδια υπουργεία της Ελλάδας και της Ιταλίας και των Δήμων (Αθήνα & Μιλάνο) κάνουν επισκέψεις στις δύο χώρες για να ανταλλάξουν γνώσεις και να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση

Παιδική Προστασία: Εκπρόσωποι από αρμόδια υπουργεία της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και Δήμοι (Αθήνα και Μιλάνο) κάνουν επισκέψεις στις δύο χώρες για να ανταλλάξουν γνώσεις και να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την παιδική προστασία

Διάχυση στους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο και στην Ε.Ε.

Στρογγυλές τράπεζες στην Ελλάδα και την Ιταλία με τη συμμετοχή εθνικών δικτύων για τα δικαιώματα του παιδιού, οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές, εργαζομένων πρώτης γραμμής, φορέων χάραξης πολιτικής, δημόσιων αρχών
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης
Συνέδριο στις Βρυξέλλες
Κοινοποίηση των συμπερασμάτων και βέλτιστων πρακτικών

Συμβουλευτική Επιτροπή με γονείς εγκαθίσταται σε κάθε χώρα για συμβουλευτική σε κάθε σημαντικό στάδιο του έργου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Ενίσχυση της γνώσης των εκπαιδευτικών προσχολικής/πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επαγγελματιών παιδικής προστασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων και συμπεριφορών που πηγάζουν από την βία, το τραύμα ή τις δυσμενείς εμπειρίες.
 • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο και των οικογενειών τους και των υπηρεσιών παιδικής προστασίας στην κοινότητα.
 • Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών, των κηδεμόνων και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, αναφορικά με τους κινδύνους παιδικής προστασίας και κατάλληλους τρόπους πρόληψης, ταυτοποίησης και αντιμετώπισης.

Το έργο συντονίζεται από την Terre des hommes (Tdh) Hellas σε συνεργασία με την International Rescue Committee Hellas (IRC) Hellas και τον Δήμο του Μιλάνου , υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Περιοχές υλοποίησης: Αθήνα και Μιλάνο

Διάρκεια έργου: Ιανουάριος 2021 – Δεκέμβριος 2022

 

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δείτε στη συνέχεια τρία μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο του πρότζεκτ. 

 • Πρώτο βίντεο, σεμινάριο με τίτλο: "Εισαγωγή στην Παιδική Προστασία και την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού". Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατεβάστε τα φυλλάδια που συνοδεύουν το μάθημα, κάνοντας κλικ εδώ 

 

 • Δεύτερο βίντεο, σεμινάριο με τίτλο: "Διασφαλίζοντας την Προστασία των Παιδιών". Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατεβάστε τα φυλλάδια που συνοδεύουν το μάθημα, κάνοντας κλικ εδώ

 

 • Τρίτο βίντεο, σεμινάριο με τίτλο "Παιδική Προστασία και Διασφάλιση Παιδιού". Απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της παιδικής προστασίας. Κατεβάστε τα φυλλάδια που συνοδεύουν το μάθημα, κάνοντας κλικ εδώ

 

 • Τέταρτο βίντεο, σεμινάριο με τίτλο "Μια Ολιστική Εκπαιδευτική Μέθοδος για Παιδιά". Απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της παιδικής προστασίας. Κατεβάστε τα φυλλάδια που συνοδεύουν το μάθημα, κάνοντας κλικ εδώ

 

 

Το REEC συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Related news and publications

Η παρούσα αναφορά έχει ως στόχο να αναδείξει κάποια από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του προγράμματος REEC, να συζητήσει διδάγματα που ξεχώρισε η ομάδα έργου από την εφαρμογή του προγράμματος, και να κοινοποιήσει προτάσεις για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας στα εκπαιδευτικά πλαίσια της χώρας…
Η περασμένη χρονιά ήταν μια σημαντική περίοδος για την Terre des hommes Hellas (Tdh Hellas). Το 2022 φτάσαμε στον 8ο χρόνο παρουσίας μας στην Ελλάδα ως κίνημα Tdh και στον 6ο χρόνο από την ίδρυση της Tdh Hellas ως εθνικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Γιορτάζουμε τα επιτεύγματά μας και…
Με μεγάλη χαρά δημοσιεύουμε σήμερα το βίντεο που έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαιδευτικών της Terre des hommes Hellas στη Θεσσαλονίκη, για τη σημασία και το ρόλο τους στην παιδική προστασία. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαιδευτικών στο πρόγραμμά μας REEC (…
To σεμινάριο "Ολιστική Εκπαιδευτική Μέθοδος για παιδιά" είναι προϊόν συνεργασίας της οργάνωσης παιδικής προστασίας Terre des hommes Hellas με την International Rescue Committee Hellas, και τους Δήμους του Μιλάνου και της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος REEC (Reinforce…
Τα παραπάνω φυλλάδια συνοδεύουν και ενισχύουν την εκπαίδευση που πραγματοποιήσαμε σε κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες παιδικής προστασίας στο πλαίσιο του προγράμματός μας Reinforce Educators, Empower Children (REEC) το Σεπτέμβριο του 2022, με τίτλο "Παιδική Προστασία και Διασφάλιση…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο οργανισμός παιδικής προστασίας Γη των ανθρώπων/ Terre des hommes Hellas σε συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για την κατ’εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση 12χρονου κοριτσιού στην Αττική, εκφράζει βαθύτατη θλίψη και ανησυχία, τόσο για αυτό, όσο και για όλα τα περιστατικά κακοποίησης…