Προστατεύοντας παιδιά και νέους σε καμπ

Στην Ελλάδα, η Terre des hommes παρείχε υπηρεσίες παιδικής προστασίας σε συνολικά 9 δομές φιλοξενίας προσφύγων από τον Απρίλη του 2019 (Αττική: Σκαραμαγκάς, Σχιστό, Λαύριο, Βόρεια Ελλάδα: Αλεξάνδρεια, Βέροια, Λαγκαδίκια, Νέα Καβάλα και Θεσσαλία: Κουτσόχερο, Μόζα), σε 8 από το Γενάρη του 2021 (μείον Νέας Καβάλας) και σε 6 δομές από τον Ιούλη 2021 ( μείον Σκαραμαμαγκά και Λαυρίου). Επιπρόσθετα, διαχειρίστηκε δύο Ασφαλείς Ζώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στον Σκαραμαγκά μέχρι το κλείσιμο της δομής τον Μάϊο 2021 και στην Βέροια μέχρι και σήμερα.

Protecting children and youth in camps

Οι αριθμοί της Tdh Hellas για το πρόγραμμα

Ασφαλών Ζωνών Ασφαλείς Ζώνες: Μάϊος 2020 - τέλος προγράμματος

Σύνολο ασυνόδευτων παιδιών, επωφελούμενων στις Ασφαλείς Ζώνες: Βέροια- 72, Σκαραμαγκάς-50.

Σύνολο: 122 Ασυνόδευτα Ανήλικα

Οι αριθμοί της Tdh Hellas για το πρόγραμμα Παιδικής Προστασίας στα καμπ

2019 (Aπρίλιος-Δεκέμβριος 2019)

 • Αριθμός επωφελούμενων: 1152, από τους οποίους 379 ήταν παιδιά που υποστηρίζονταν άμεσα.
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη: 115
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν νομική υποστήριξη: 177, εκ των οποίων 46 γονείς με παιδιά για θέματα γονικής επιμέλειας και προσωρινής φροντίδας)
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν εστιασμένη Οικονομική Βοήθεια για Διαχείριση Υποθέσεων με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών για ευάλωτες περιπτώσεις.: 121
 • Παροχή φαγητού σε ασυνόδευτα παιδιά: 93

2020 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020)

 • Αριθμός επωφελούμενων: 2312, από τους οποίους 759 ήταν παιδιά που υποστηρίζονταν άμεσα.
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη: 199
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν νομική υποστήριξη: 1015, εκ των οποίων 395 γονείς με παιδιά για θέματα γονικής επιμέλειας και προσωρινής φροντίδας)
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν εστιασμένη Οικονομική Βοήθεια για Διαχείριση Υποθέσεων με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών για ευάλωτες περιπτώσεις.: 412
 • Παροχή φαγητού σε ασυνόδευτα παιδιά: 745

2021 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2021)

 • Αριθμός επωφελούμενων: 1727, από τους οποίους 595 ήταν παιδιά που υποστηρίζονταν άμεσα.
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη: 152
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν νομική υποστήριξη: 1585 (εκ των οποίων 149 γονείς με παιδιά για θέματα γονικής επιμέλειας και προσωρινής φροντίδας)
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν εστιασμένη Οικονομική Βοήθεια για Διαχείριση Υποθέσεων με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών για ευάλωτες περιπτώσεις: 334
 • Παροχή φαγητού σε ασυνόδευτα παιδιά: 253

2021 (Ιούλιος- Δεκέμβρης 2021)

 • Αριθμός επωφελούμενων: 277, από τους οποίους 121 ήταν παιδιά που υποστηρίζονταν άμεσα.
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη: 19
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν νομική υποστήριξη: 228
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν εστιασμένη Οικονομική Βοήθεια για Διαχείριση Υποθέσεων με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών για ευάλωτες περιπτώσεις: 330
 • Παροχή φαγητού σε ασυνόδευτα παιδιά: 67

Συνολικά από τον Απρίλη 2019 μέχρι το Δεκέμβρη 2021

 • Αριθμός επωφελούμενων: 5468, από τους οποίους 1854 ήταν παιδιά που υποστηρίζονταν άμεσα.
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη: 485
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν νομική υποστήριξη: 3005
 • Επωφελούμενοι που έλαβαν εστιασμένη Οικονομική Βοήθεια για Διαχείριση Υποθέσεων με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών για ευάλωτες περιπτώσεις.: 1197
 • Παροχή φαγητού σε ασυνόδευτα παιδιά: 1158

Το πρόγραμμα των Ασφαλών Ζωνών συντονίστηκε από τον ΔΟΜ ενώ το παιδικής προστασίας (ΠΠ) ήταν υπό τη διοίκηση και το συντονισμό (SMS) της DRC μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 και από τον Ιούλιο 2021 υπό τον ΔΟΜ και με την υποστήριξη του Ταμείου για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη της ΕΕ.

Τα δυο προγράμματα στόχευσαν στη βελτίωση της προστασίας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παιδιών και των φροντιστών τους. Επίσης, στην ενίσχυση του προσωπικού ως προς την ικανότητά του να προστατεύει τα παιδιά. Υιοθετήθηκε μια προσέγγιση κοινωνιο-οικολογική ως προς την ανθρώπινη ανάπτυξη, η οποία λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ ατόμων, θεσμών, κανόνων και μιας σειράς παραγόντων που είτε προστατεύουν είτε απειλούν τους νέους ανθρώπους. Γι’ αυτό το λόγο, τα προγράμματα εστίασαν επίσης σε όσους περιβάλλουν το παιδί. Οι ομάδες μας λειτουργούν σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Εθνικά Πρωτόκολλα εργασίας της Παιδικής Προστασίας και ακολουθούν τις Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας (SPOs). Με αυτό τον τρόπο εναρμονίζουμε τις πρακτικές μας σε όλη την Ελλάδα και μέσω του διαμοιρασμού στο πεδίο με τους άλλους φορείς διευκολύνουμε τη συνεργασία μας.

Δραστηριότητες προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας:

 • Oλοκληρωμένη διαχείριση περιπτώσεων (case management) για σύνθετα περιστατικά παιδικής προστασίας:
  • Σε περιπτώσεις κακοποίησης (σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική, παραμέληση),
  • Υποστήριξη σε μονογονεικές οικογένειες (σύζυγος απών, ή νεκρός ή διαζευγμένη οικογένεια ) για τη λήψη ταξιδιωτικών εγγράφων,
  • Σε ασυνόδευτα ανήλικα (εκτός Ασφαλών Ζωνών και εντός του γενικού πληθυσμού της δομής), μέσα από προσαρμοσμένα σχέδια δράσης, συνοδεία και παραπομπή σε υπηρεσίες .
 • Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση για σύνθετες περιπτώσεις παιδικής Προστασίας (άσυλο, οικογενειακή επανένωση μέσω του μηχανισμού Δουβλίνο 3, επιμέλεια, ανάθεση φροντίδας και νομική συμβουλευτική).
 • Εστιασμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο με γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία / ανθρωπιστική, ανθρωποκεντρική προσέγγιση ή σε επίπεδο ομάδας για ψυχοκοινωνική εκπαίδευση και ενημέρωση ψυχικής υγείας (ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονέων, ομαδικές συναντήσεις για μητέρες/έγκυες/θηλάζουσες, μεθόδευση θετικής ενίσχυσης αντί για τιμωρία, ομάδες για τη νυχτερινή ενούραση).
 • Υποστήριξη άμεσης πρόσβασης στις υπηρεσίες με υπηρεσία συνοδείας και μετάφρασης για ευάλωτες περιπτώσεις.
 • Οικονομική Βοήθεια για Διαχείριση Υποθέσεων με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών για ευάλωτες περιπτώσεις. Για παράδειγμα ακουστικά κοχλίας σε παιδιά με κώφωση, φάρμακα σε οικογένεις που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (παιδικός διαβήτης) και δεν έχουν χρήματα, ιατρικά μηχανήματα (θερμόμετρο, νεφελοποιητής, επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς (παιδονευρολόγος, παιδοορθοπεδικός κ.α ) όταν τα ραντεβού στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι πολύ αργά ή δεν έχουν πρόσβαση λόγω COVID-19.
 • 3ήμερη εκπαίδευση για την παιδική προστασία και την παιδική διασφάλιση. (Child Protection and Child Safeguarding Policy). • Συνεχής κατάρτιση προσωπικού μέσω ψηφιακών υλικών και της πρωτοποριακής πλατφόρμας Childhub της Tdh (βιβλιογραφία, φόρουμ ειδικών, webinars κ.λπ.)
 • Μόνο στο πρόγραμμα διαχείρισης Ασφαλών Ζωνών Βέροιας και Σκαραμαγκά περιλαμβάνεται και η επιπρόσθετη στήριξη στην εγγραφή σε σχολεία, η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού/απασχολησιμότητας, ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης μέσα από πολλαπλές δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

H δράση μας για ασυνόδευτα παιδιά - πρόσφυγες στο Σχιστό και τη Βέροια πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο του 2020 έως και τον Νοέμβριο του 2021, σε συνεργασία με τον IOM Greece και με την υποστήριξη του Ταμείου για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

Related news and publications

H Γη των ανθρώπων (Terre des hommes/ Tdh) είναι μια ελληνική ΑΜΚΕ εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα.  Βρείτε το…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Kαθώς μια νέα σχολική χρονιά βρίσκεται στο ξεκίνημά της, η κυβέρνηση λαμβάνει υπενθύμιση για την ανάγκη να διορθώσει τους «βαθμούς» της, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για την εκπαίδευση των προσφύγων Παρά τις θετικές προσπάθειες της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο, το ένα τέταρτο…
Παρά τις θετικές προσπάθειες της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο, το ένα τέταρτο των παιδιών προσφύγων δεν πήγε σχολείο σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τρεις οργανώσεις στην Ελλάδα, ανάμεσά τους η Τerre des hommes Hellas. Αθήνα, 31 Aυγούστου 2022 – Η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί…
Άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου και χαρακτηριστικά φύλου (SOGIESC) που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ανασφάλεια, ανεπαρκή στέγη, έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης και εχθρικό σύστημα ασύλου. Με κοινή ανοιχτή επιστολή προς το Υπουργείο…
Στην έκθεσή τους αυτή, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), η Save the Children και η Terre des hommes Hellas/Tdh εξέτασαν επίσημα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για να μετρήσουν την απόδοση της κυβέρνησης σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Πραγματοποίησαν επίσης 13…
Η Πολιτική Διασφάλισης του Παιδιού της Γης των ανθρώπων (Τerre des hommes) επιβεβαιώνει και ενισχύει τη δέσμευσή μας ως οργάνωσης για την ασφάλεια των παιδιών και την προστασία τους από κάθε μορφή βλάβης και κακοποίησης. Πρόκειται για ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την Terre des hommes και…