Υπάλληλος καθαριότητας

Η Γη των ανθρώπων ΑΜΚΕ- Terre des hommes Hellas ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση Υπαλλήλου Καθαριότητας.

Είδος συμβολαίου
Μερικής Απασχόλησης, 6 ώρες/εβδομάδα, συγκεκριμένες ώρες που θα συμφωνηθούν με τον/την επιλεγμένο/η υποψήφιο/α - ιδανικά μεταξύ 08:00-18:00
Μισθός
Βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων και σε συνάρτηση με αντίστοιχες θέσεις στον Οργανισμό.
Έδρα
Ελλάδα, Αθήνα
Προθεσμία υποβολής αίτησης
Περιγραφή θέσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η/Ο υπάλληλος καθαριότητας θα εργαστεί στο γραφείο της Αθήνας υπό την άμεση επίβλεψη του/της Υπεύθυνου Ανθρωπίνου Δυναμικού. Θα φροντίζει για τη συντήρηση και τον καθαρισμό όλων των χώρων του γραφείου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Διασφάλιση πως το γραφείο είναι σωστά καθαρισμένο, απολυμασμένο και έτοιμο για όλες τις δραστηριότητες.
 2. Ανάληψη καθηκόντων καθαρισμού όπως απαιτείται και διασφάλιση ότι όλοι οι χώροι καθαρίζονται τακτικά (για παράδειγμα, εβδομαδιαίος καθαρισμός παραθύρων, καθημερινός καθαρισμός τουαλέτας, κουζίνας κ.λπ.).
 3. Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού για το γραφείο με βάση τις ανάγκες
 4. Αποθήκευση και συντήρηση όλου του εξοπλισμού καθαρισμού και των αναλώσιμων, καθώς και του εξοπλισμού της κουζίνας με ασφαλή και καθαρό τρόπο.
 5. Έγκαιρη αναφορά για τυχόν ανάγκες επισκευής.
 6. Έγκαιρη υποβολή τυχόν αιτημάτων για αγορές εξοπλισμού/υλικών καθαρισμού, δίνοντας ενημέρωση 2 εβδομάδες πριν απο την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.
 7. Αναφορά τυχόν ενδείξεων επικίνδυνης/παράνομης δραστηριότητας στο χώρο του γραφείου.
 8. Ανάληψη άλλων καθηκόντων ανάλογων των υπαλλήλων καθαρισμού.
 9. Συμμόρφωση με το Κώδικα Δεοντολογίας & τη πολιτική προστασίας παιδιού της Tdh.
 10. Διατήρηση αυστηρής εμπιστευτικότητας σχετικά με πληροφορίες και δεδομένα του προσωπικού της Tdh και των συνεργατών/ωφελούμενων καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

 

Candidate profile

Εκπαιδευτικά προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου

Εμπειρία:  

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Ικανότητα Εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Γλώσσες: Γνώση Ελληνικών ή/και Αγγλικών (προφορικά & γραπτά) 

 

Apply

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά  στο: grc.recruitment@tdh.org.

Παρακαλείσθε να  αναγράφετε “Υπάλληλος καθαριότητας, όνομα και επώνυμο” στη γραμμή του θέματος του email της αίτησής σας.

Mόνο οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη.

 

Attachments