Just-Us: Ενδυναμώνοντας τις οικογένειες παιδιών που έχουν έρθει σε επαφή με το νόμο

Στην Ελλάδα, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γονείς/ κηδεμόνες παιδιών που έχουν έρθει σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, είναι αναγκαία αλλά δυστυχώς, περιορισμένη. Με το πρόγραμμα Just-Us, η Terre des hommes Hellas αντιμετωπίζει αυτό το κενό, ενδυναμώνοντας τους γονείς και συμβουλεύοντάς τους προς τη δημιουργία μιας υποστηρικτικής κοινότητας.

hands holding each other

Πλαίσιο

Μέσα από την εμπειρία μας από την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων για ένα φιλικό προς τα παιδιά σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα, έχουμε διαπιστώσει ότι οι γονείς και κηδεμόνες συχνά επιβαρύνονται συναισθηματικά από τη συμμετοχή του παιδιού τους στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Τους είναι δύσκολο το να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν το άγχος, ενώ παράλληλα η ποινική διαδικασία φαντάζει ως ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Οι γονείς πασχίζουν να αναλάβουν την ευθύνη, φοβούνται για την έκβαση της υπόθεσης και τον αντίκτυπό της στο μέλλον του παιδιού τους ή νιώθουν  ντροπή  Συχνά, στην προσπάθεια να αλλάξει η συμπεριφορά του παιδιού μπορεί να γίνουν υπερπροστατευτικοί ή πολύ αυστηροί.

Επιπλέον, οι γονείς/κηδεμόνες δεν είναι πάντα εξοικειωμένοι με τις ποινικές διαδικασίες και συνήθως αυτές δεν τους εξηγούνται διεξοδικά. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Terre des hommes Hellas, το στίγμα που περιβάλλει την εμπλοκή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αποτρέπει τους γονείς από το να ζητήσουν υποστήριξη από το δικό τους οικογενειακό περιβάλλον ή από την κάποια επίσημη δομή στήριξης. Ως αποτέλεσμα, ο στιγματισμός που βιώνουν οι οικογένειες δεν αντιμετωπίζεται, τις οδηγεί σε περαιτέρω απομόνωση και, μακροπρόθεσμα, εμποδίζει την επανένταξη των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.

Η συμβολή της Terre des hommes Hellas

H Terre des hommes Hellas, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που έχουν οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη ποινική διαδικασία, παρέχει ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης το οποίο περιλαμβάνει:

A.Ομάδες Υποστήριξης: Οι Ομάδες Υποστήριξης αποσκοπούν στην ενδυνάμωση γονέων και κηδεμόνων, μέσα από μια σειρά συναντήσεων που θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν και να λάβουν ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική σε θεματικές που απασχολούν τους ίδιους και τα παιδιά τους. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου αλληλοϋποστήριξης και ομότιμης βοήθειας με γονείς και κηδεμόνες που βρίσκονται σε παρόμοια συνθήκη και αντιμετωπίζουν κοινές εμπειρίες. Η συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση των συμμετεχόντων δύναται να βοηθήσει στην απόκτηση μιας αίσθησης προσωπικής αποτελεσματικότητας, ενισχύοντας τις ικανότητες των γονέων να αντιμετωπίσουν άμεσες πιεστικές καταστάσεις μέσα στα οικογενειακό πλαίσιο.

Β. Υποστήριξη της κοινότητας και συνηγορία: Η ενδυνάμωση των γονέων/κηδεμόνων έχει σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων αυτοοργανωμένων ομάδων, οδηγώντας τελικά σε μια ισχυρή και υποστηρικτική κοινότητα. Οι επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης λειτουργούν υποστηρικτικά στο σχηματισμό των ομάδων και έπειτα ως εξωτερικοί σύμβουλοι, που θα συνεχίσουν και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί στους γονείς/κηδεμόνες η δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη και να ηγηθούν της διαδικασίας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της παρέμβασης, μειώνοντας τους κινδύνους μέσα στο οικογενειακό σύστημα, και παρακινώντας άλλους γονείς που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

Η Terre des hommes Hellas θεωρεί αυτή την παρέμβαση ως αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής της προσέγγισης για την ενδυνάμωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, η οποία περιλαμβάνει την άμεση ενδυνάμωση των ωφελουμένων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Παναγιώτα Κανελλοπούλου, Συντονίστρια Προγραμμάτων Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη,  στο panagiota.kanellopoulou@tdh.org

 

Το έργο Just-Us διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2023 και υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

 

 

 

Το έργο Just-Us διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2023 και υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

 

 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος