WELL-U

Προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των παιδιών προσφύγων και των κηδεμόνων τους εν μέσω της κρίσης εκτοπισμού στην Ουκρανία.

children in Ukraine

 

Τα παιδιά και οι οικογένειες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία έχουν βιώσει ψυχοπιεστικά γεγονότα λόγω των συγκρούσεων και του εκτοπισμού τους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ψυχολογική δυσφορία, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας μπορεί να είναι περιορισμένη. Μέσω του έργου WELL-U, αντιμετωπίζουμε αυτή την ανάγκη με τη διάχυση μεθοδολογιών ψυχοκοινωνικής στήριξης που βασίζονται στην κοινοτική ενδυνάμωση. Δίνουμε προτεραιότητα στις κοινότητες ως πλαίσιο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των παιδιών προσφύγων και των κηδεμόνων τους. Μέσα από την εκπαίδευση επαγγελματιών, αλλά και μελών της προσφυγικής κοινότητας, σε ανάλογες ψυχοκοινωνικές μεθοδολογίες, στοχεύουμε στην ενίσχυση της κοινότητας μέσα από διαδικασίες ομότιμης βοήθειας και ενδυνάμωσης των πυλώνων ευημερίας.

Στόχοι του προγράμματος

1. Βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των παιδιών προσφύγων και των κηδεμόνων τους, ειδικά εκείνων που εκτοπίστηκαν λόγω της ουκρανικής σύρραξης, στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

2. Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στις κατάλληλες και ανάλογες μεθοδολογίες  ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ευημερίας των παιδιών προσφύγων και των κηδεμόνων τους, ειδικά εκείνων που εκτοπίστηκαν λόγω της σύρραξης στην Ουκρανία.

3. Ευαισθητοποίηση, ενίσχυση γνώσεων - δεξιοτήτων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών υγείας, αλλά και μη ειδικών που βρίσκονται σε επαφή με παιδιά πρόσφυγες και με τα πλαίσια δράσης αυτών, ειδικά όσων εκτοπίστηκαν λόγω της σύρραξης στην Ουκρανία, με στόχο την βελτίωση της ψυχοκοινωνικής τους ευημερίας.

4. Συνηγορία για τη βελτίωση της πρόσβασης των προσφυγικών πληθυσμών σε υπηρεσίες ψυχικής και ψυχοκοινωνικής υγείας.

Το έργο WELL-U συντονίζεται από τα Παιδικά Χωριά SOS Ιταλίας και σε συνεργασία με τα Διεθνή Παιδικά Χωριά SOS, την Terre des hommes (Tdh) Ελλάδος, Tdh Ρουμανίας, Tdh Ουγγαρίας και την War Child Ολλανδίας.

Μεθοδολογίες

Problem Management Plus (PM+): Αποτελεί μια σύντομη ψυχολογική παρέμβαση που βασίζεται στην ομότιμη βοήθεια (peer support) και αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ). Απευθύνεται σε ενήλικες (16+) που έχουν εκτεθεί σε αντιξοότητες και παρουσιάζουν συμπεριφορές και συμπτώματα ψυχολογικής δυσφορίας μέτριας και ήπιας έντασης. Το εργαλείο στοχεύει στην ενίσχυση της ευημερίας και της λειτουργικότητας των ατόμων, αλλά  και στην ενδυνάμωση αυτών μέσα από συγκεριμένες τεχνικές οι οποίες διδάσκονται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μελλοντικά. Μάθετε περισσότερα για την τεχνογνωσία μας στο PM+ εδώ.

ReachNow (Community Case Detection Tool): Αποτελεί ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την έγκαιρη αναγνώριση αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών ηλικίας 6 έως 18 ετών από εκπαιδευμένα στη μεθοδολογία μέλη της κοινότητας,  με στόχο την ενθάρρυνση αναζήτησης βοήθειας. Το ReachNow αποτελείται από εικονογραφημένες ιστορίες που απεικονίζουν με πολιτισμική ευαισθησία διάφορα παραδείγματα ψυχολογικής δυσφορίας και προβλημάτων, ενώ συνοδεύονται και με κατευθύνσεις που θα επιτρέψουν στα εκπαιδευμένα μέλη της κοινότητας, να εντοπίσουν παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη. 

Το Movement, Games, Sports and Creativity (MGSC): Είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό, τα παιχνίδια και τη δημιουργικότητα ως ψυχοκοινωνικό εργαλείο για την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας 4 έως 14 ετών που μπορεί να έχουν βιώσει δυσμενείς για την παιδική ηλικία εμπειρίες, και στοχεύει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας τους μέσα από την ομαδική δράση.

 

TeamUp: Είναι μια ειδική μεθοδολογία που βασίζεται στην κίνηση, με στόχο την ενίσχυση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Το TeamUp περιλαμβάνει μια ποικιλία από ομαδικά παιχνίδια που βασίζονται στην κίνηση, σε δραστηριότητες που βασίζονται σε αθλήματα, σε δημιουργικές κινήσεις και πρακτικές επίγνωσης του σώματος. Αυτές οι συνδυασμένες δραστηριότητες, υποστηρίζουν τα παιδιά κατά τη διαχείριση των συναισθημάτων τους. Κάθε δραστηριότητα έχει έναν συγκεκριμένο στόχο που σχετίζεται με θέματα όπως η αντιμετώπιση του θυμού, το άγχος και η αλληλεπίδραση μεταξύ ομοτίμων. Σημαντικό στοιχείο της μεθοδολογίας είναι η αξιοποίηση μη λεκτικών τρόπων εμπλοκής που ενθαρρύνουν την συμπερίληψη των παιδιών από ποικίλα πολιτισμικά υπόβαθρα. Η μεθοδολογία TeamUp έχει αναπτυχθεί και προωθηθεί από την War Child Ολλανδίας (WCH) σε συνεργασία με τη UNICEF και την Save the Children.

Στην Ελλάδα θα συνεργαστούμε με κοινότητες από την Ουκρανία και οι μεθοδολογίες που θα εφαρμοστούν είναι: η Problem Management Plus (PM+), η ReachNow, και η Movement, Games, Sports and Creativity (MGSC).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα, επικοινωνήστε με τον Γιώργο Κανάρη, Συντονιστή Έργου στο george.kanaris@tdh.org ή την Ελευθερία Αραβίδου, Συντονίστρια MHPSS στο eleftheria.aravidou@tdh.org 

Image credits:©Tdh/Isabel Zbinden

Το έργο θα διαρκέσει 2 χρόνια (2022-2024) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα).

European Commission (Health and Digital Executive Agency)

Related news and publications

OPEN CALL Στο πλαίσιo του Ευρωπαϊκού προγράμματος WELL-U, η Terre des hommes Hellas θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο ψυχοκοινωνικό εργαλείο ReachNow (Community Case Detection Tool). Η μεθοδολογία αυτή έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την έγκαιρη αναγνώριση αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης…